ScheidingsWand.com

Garantie

Voor alle scheidingswanden uit het assortiment van dUTCHCREEN Store geldt een garantietermijn van maar liefst 3 jaar. Mocht u onverhoopt een klacht over één van onze scheidingswanden hebben, dan dient u de klacht zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Indien de klacht gegrond is, dan zorgen wij binnen 5 werkdagen voor een passende oplossing. Dit kan betekenen dat de wand/wanden door ons wordt/worden omgeruild, maar het kan ook mogelijk zijn dat wij de wand/wanden ter plaatse repareren. Dit is geheel afhankelijk van het soort klacht. Onder de garantie vallen fabricage-, constructie- en materiaalfouten.

De aanspraak op garantie komt in de volgende gevallen te vervallen;

  • wanneer het product op een andere wijze gebruikt wordt dan de fabrieksvoorschriften voorschrijven;
  • wanneer het product oneigenlijk gebruikt wordt;
  • wanneer er reparaties, vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen aan het product hebben plaatsgevonden die niet door de verkoper aangewezen of gemachtigde personen zijn uitgevoerd;
  • wanneer het product beschadigd is geraakt door ongeval, overmacht, dan wel grove onachtzaamheid bij de uitvoering van de werkzaamheden door de koper en haar medewerkers.