ScheidingsWand.com

Privacy policy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het INOFEC klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is INOFEC B.V, Atoomweg 1, 4706 PN Roosendaal.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door INOFEC of door zorgvuldig door INOFEC geselecteerde derden.